Archive for August, 2014

thai rack

August 1, 2014

จำหน่าย ชั้นวางของ ชั้นวางสินค้า การดูแลรถเข็นสินค้าในโกดังให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
ในร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปหากท่านเป็นลูกค้าก็คงจะเคยใช้รถเข็นสินค้ามาบ้าง และแต่ละร้านค้าก็รถเข็นสินค้าอยู่คล้ายๆกันก็คือเป็นแบบมือ 4ล้อ มีตะกร้าอยู่ด้านหน้าสำหรับใส่สินค้าที่เลือกซื้อมาเพื่อนำไปคิดราคาและจ่ายเงินที่

เคาท์เตอร์เก็บเงินของร้านค้านั้นๆ ชั้นวาง อาจจะมีเบาะสำหรับเด็กนั่งในกรณีที่พ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กมาเที่ยวเลือกซื้อสินค้าด้วย หรือจะเป็นแบบรถเข็นสินค้าขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุสินค้าได้น้ำหนักมากขึ้นที่เราพบเห็นตามร้านค้าขายส่งต่างๆที่

มีให้บริการสำหรับลูกค้าแต่หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า ชั้นวางสินค้า หรือคนที่มีหน้าที่เกี่ยว ข้องกับการดูแลสิ่งของต่างๆในห้างสรรพสินค้าให้ สามารถ ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนั้น วันนี้ผมมีคำแนะนำดีๆสำหรับการดูแลรถเข็นเหล่านั้นให้ใช้งานได้นานวันยิ่งขึ้นครับ แต่คุณไม่

สามารถควบคุมการใช้งานของลูกค้าได้ เพราะลูกค้าบางท่านก็ไม่ทราบถึงการใช้รถเข็นสินค้าที่ถูกต้อง ถูกวิธีมากนัก เช่น ใส่สินค้าที่หนักหนักมากเกินกว่าที่รถเข็นจะสามารถรับได้ จอดรถเข็นไว้กลางแดดหรือตากฝน ทำให้อายุการใช้งาน

สั้นลงอีก

Advertisements